výroba

ZPRACOVÁNÍ PÁSOVÉ OCELI, MĚŘÍCÍ A KALIBRAČNÍ TECHNIKA

Začátek je prostý, sedíte v restauraci a je to zde.. jedna noha stolu je kratší.. kýve se a kýve, nezbývá než aby jste si přesedli, čekali až si polévkou polijete šaty, nebo stůl podložili! U našeho kývavého stolu přijdete nejvýš o polévku. U strojů, hnacích a hnaných agregátů, souvztažných jednotek, konstrukcí a v mnohých dalších případech je chybná pozice jedním ze zásadních kritérií životnosti.

Proto nabízíme ucelený program řešení:
1) typizovaných podložek více zde
2) zakázková výroba podložek
3) zakázková výroba pružných segmentů
4) měrky spárové, závitové, rádiusové
5) služby omílání, potisk, vakuové balení
6) služby laserové ustavení více zde
7) frézování