středa 20. listopadu 2019

Výroba regálové skříně

Výroba regálové skříně

Výroba regálové skříně probíhala přímo v naší firmě. Zde je vyobrazen postup práce a další fotky z výroby.

Napřed jsme získali výkresovou dokumentaci a podrobný 3D model skříně od firmy Czech Steel Factory.
Poté jsme započali výrobu. Každý řez a svar bylo nutné dopředu promyslet aby nikde nepřekážel a jednoduše šla umístit do finálního prostoru v restauraci.Po té jsme na jednotlivé regály položily plechy z hlubokotažného materiálu, který byl zvolen koncovým zákazníkem. Jelikož jsou tyto plechy na stranách velice ostré, tak jsme přes hrany přinýtovali kricí lišty. Jednotlivé kusy plechů jsme spojili pronýtovanou nerezovou planžetou.
Nakonec jsme rozloženou skříň převezli a ukotvili v restauraci. Zde je pár fotek z restaurace.